IMG 0202 small

 • Om AVCO AB Open or Close

  AVCO AB grundades 2008 som ett internet företag och bedrev utbildning för flygbesättning via internet, s.k. CBT (Computer Based Training).

  Företaget utvecklades och 2014 förvärvades en Hangar på Ängelholms flygplats för ändamålet att inrymma Nöd-träning, både teoretisk och praktisk för flygbesättningar, både initial samt vidareutbildning.

  Under 2015 beslutades att utöka verksamheten till ”Heta Arbeten” samt Första hjälpen, inklusive Hjärt-lung räddning.

  Med våra hängivna och erfarna instruktörer i alla områden siktar vi på att bli en ledande utbildnings organisation inom säkerhetsutbildningar i Södra Sverige.

  Välkommen till oss på AVCO AB. Vi tror inte du blir besviken.

 • Heta Arbeten Open or Close

  Vi kör kundanpassade kurser i Heta Arbeten. Behöver du boka? Hör av dig till oss så hittar vi en lösning som passar dig.

  Kurs i Brandfarliga Heta Arbeten.

  Utbildning enligt försäkringsvillkoren.

  Vi erbjuder utbildning både för Er som inte har certifikat enligt försäkringsvillkoren

  och för Er som behöver förnya ert gamla certifikat (Giltighetstiden är 5 år).

  Kurserna hålls i AVCO ABs lokaler på Ängelholms Flygplats

  Kursen hålls normalt på svenska, men vi erbjuder vid behov kursen även på Engelska

  Detta är en heldags kurs med teori och praktiska övningar.

  Innehåll:

  Kursen behandlar följande ämnen;

  -       Lagar och försäkringsvillkor

  -       Brandskyddsorganisation och ansvar

  -       Tillståndslistan

  -       Riskbedömning vid Heta Arbeten

  -       Förebyggande brandskydd

  -       Säker gas-hantering, larmning

  -       Tätskikt tak/balkong

  -       Brandkunskap

  -       Släckredskap teori och praktik

  -       Sammanfattning och repetitionsfrågor

  -       Certifiering

  Brandskyddsföreningen har utvecklat ett IT stöd för certifieringen.

  För att läsa mer om det, besök: www.hetaarbeten.se

  Efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smart-phone, så ta gärna med dig det till kursen, har du inget av detta fixar vi det på plats.

  Pris per deltagare: 2 850,00 kr exkl. moms.

  Priset inkluderar; certifiering, dokumentation, kaffe och Frukost bulle.

  Gå till kalendern och boka något av våra kursdatum

  Vi bekräftar er anmälan per e-post.

  Vägbeskrivning samt kursprogram finns på vår hemsida; www.avco.se (som du redan är inne på)

  Kursavgiften vill vi gärna ha på vårt konto senast 2 dagar innan kursdatum

 • Air Crew Training Open or Close

  För att delta i någon av våra kurser, vänligen kontakta Sven Erik Larsson; sla@avco.se eller på telefon +46 721 838880

 • Hjärt- och Lungräddning Open or Close

  Kursen är uppdelad i två kategorier, Vuxna och barn. AVCO AB erbjuder kursen separat från varandra.

  Vuxen

  Vi erbjuder en certifierad utbildning enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer från 2011. Deltagarna får också kunskaper att åtgärda ett luftvägstopp
  samt andvända en hjärtstartare.

  Kurstid: 3 timmar, max 12 deltagare.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Barn

  Första livräddande hjälp för barn. Kursen följer Svenska rådets riklinjer från 2011 gällande livräddande åtgärder
  för barn 0-1 år och barn 1-8 år.

  Kurstid: 3 timmar, max 8 deltagare.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kursintyg,kompetenskort samt kursdokumentation utfärdas efter genomgången utbildning.

  För att boka en kurs i "Hjärt lung räddning". Vänligen kontakta Soini Hartikainen via mail; soini@avco.se för tids bokning eller på telefon +46703944194

  Pris på kursen offereras separat

 • Systematiskt Brandskyddsarbete Open or Close

  Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar,dokumenterar, konrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en verksamhet.

  Syftet med kursen är att ägare/innehavare och all personal ska förstå vikten av ett fungerande förebyggande brandskydd samt hur det är uppbyggt och organiserat.

  Kursen riktar sig till personer som utses till att vara brandskyddsanvariga/brandskyddskontrollanter.

  Kursintyg,kursdokumentation utfärdas, samt kurslitteratur.

  Kurstid:
  4 tim (1:a kurstillfället).
  2 tim (2:a kurstillfället).

  För att boka en kurs i "Systematiskt Branskydsarbete". Vänligen kontakta Soini Hartikainen via mail; soini@avco.se för tids bokning eller på telefon +46703944194

  Pris på kursen offereras separat

 • Brandskyddsutbildning Open or Close

  Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning ska ha grundläggande kunskaper och förståelse hur brand uppstår, brandens snabba förlopp samt begränsa branden och utföra en släckinsats.

  Kursen uppdelad i en teoretisk del samt en praktisk del.

  Kurstid: 3 timmar max 12 deltagare.

  Kursintyg och kursdokumentation utfärdas efter genomgången utbildning.

  För att boka en kurs i "Brandskyddsutbildning". Vänligen kontakta Soini Hartikainen via mail; soini@avco.se för tids bokning eller på telefon +46703944194

  Pris på kursen offereras separat

 • Första Hjälpen på arbetsplatsen Open or Close

  Kursen vänder sig till företag och verksamheter som utser förstahjälpare som ska kunna ingripa vid akuta olycksfall eller sjukdomstillstånd som är livshotande.                              

  Förstahjälpare som ansvarar för förstahjälpen utrustning på arbetsplatsen.
  Kursen inehåller teoretiska och praktiska moment.

  Utbildningen godkänd av arbetsmiljöverket och svensk näringsliv.

  Kursintyg,kursdokumentation och kurslitteratur utfärdas.

  Kurstid 4 timmar max 12 deltagare.

  För att boka en kurs i "Första Hjälpen på arbetsplatsen". Vänligen kontakta Soini Hartikainen via mail; soini@avco.se för tids bokning eller på telefon +46703944194

  Pris på kursen offereras separat