• Om AVCO AB

  AVCO AB grundades 2008 som ett internet företag och bedrev utbildning för flygbesättning via internet, s.k. CBT (Computer Based Training)...

  Läs mer...
 • Heta arbeten

  Vi erbjuder utbildning både för Er som inte har certifikat enligt försäkringsvillkoren och för er som behöver förnya ert gamla certifikat (Giltighetstiden är 5 år)...

  Läs mer...
 • Air Crew Training

  För att delta i någon av våra kurser, vänligen kontakta Sven Erik Larsson; sla@avco.se eller på telefon +46 721 838880...

  Läs mer...
 • Hjärt- och Lungräddning

  Vi erbjuder en certifierad utbildning enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer från 2011. Deltagarna får också kunskaper att åtgärda ett luftvägstopp samt andvända en hjärtstartare...

  Läs mer...
 • Systematiskt Brandskyddsarbete

  Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar,dokumenterar, konrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en verksamhet...

  Läs mer...
 • Brandskyddsutbildning

  Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning ska ha grundläggande kunskaper och förståelse hur brand uppstår, brandens snabba förlopp samt begränsa branden och utföra en släckinsats...

  Läs mer...
 • Första hjälpen på arbetsplatsen

  Kursen vänder sig till företag och verksamheter som utser förstahjälpare som ska kunna ingripa vid akuta olycksfall eller sjukdomstillstånd som är livshotande...

  Läs mer...
Back to top